CILJI zdravstveno-terapevtskih kolonij

Cilji družinske kolonije:
• Z letovanjem družino razbremeniti vsakodnevnih skrbi oz. delovnih in družinskih obveznosti.
• Vzpostaviti ustrezno interakcijo med otrokom in starši in obratno, kar je predpogoj za ohranitev ravnotežja družine in osebnostno ohranitev in razvoj otroka, staršev in sorojencev.
• Praktično usposobiti starše za obravnavo svojega otroka.
• Usposobiti starše za nego in vzgojo svojega otroka in tako brez prekomerne obremenitve družine doseči željeni cilj.
• Vzpostaviti dobro interakcijo in komunikacijo med terapevti in družino.
• Navezati prijateljske, trajne stike med družina-mi, ki jih druži skupni problem (otrokove razvojne teža-ve).
• dopolnjevanje zdravstvene rehabilitacije za otroke s cerebralno paralizo ter omogočanje udeležbe tudi sorojencem, obema staršema pa tudi starim staršem;

Ko otrok s cerebralno paralizo doseže stopnjo razvoja, ki mu omogoča osamosvajanje, ga vključimo v zdravstveno terapevtsko kolonijo brez spremstva staršev; t.i. šolsko kolonijo.

Cilji samostojnih kolonij brez spremstva staršev:
• emancipacija otroka od staršev, osamosvajanje otroka kot predpriprava za samostojno učenje, življenje in delo; navajanje na življenje in delo v skupini;
• učenje rekreativnih in sprostitvenih dejavnosti, tako individualnih kot skupinskih;
• utrjevanje zdravja.