OSNOVNI PODATKI IN ZGODOVINA DRUŠTVA

OSEBNA IZKAZNICA DRUŠTVA


NASLOV:

Sonček Društvo za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož
Osojnikova 9
2250 Ptuj
(prostore si delimo z VDC Sonček)


Telefon: 02 787 0870 (VDC Sonček Ptuj)
e-pošta: drustvo@soncek-ptuj-ormoz.si

PREDSEDNICA: Lidija Kovačec
Telefon: 051 259 006
E-pošta: drustvo@soncek-ptuj-ormoz.si

ČLANI IO:

Valerija Grobelšek, Lidija Kovačec, Milan Klajnšek, Dragica Šilak,  Nada Polajžer, Petra Pulko, Sabina Ovčar, Damjan Kelc, Petra Kitak, Lucija Liponik, Helena Kancler, Jerneja Čeh, Natalija Šamperl – delovna terapevtka iz RA Ptuj, Sabina Kolednik Ivančič – koordinatorka invalidskega varstva iz CSD Ptuj, Simona Pajnkiher

ČLANI NO:  Brigita Pulko, Janez Sagadin, Peter Kolar

ČASTNO RAZSODIŠČE: Tatjana Pichler, Metka Ciglar, Tonček Mahorič

   

PODATKI O DRUŠTVU:

Skrajšano ime: DCP Ptuj – ORMOŽ
Matična številka: 582 018 9000
Davčna št.:29606756
Transakcijski račun: IBAN SI56 0420 2000 0833 070 Nova KBM d.d.
Datum vpisa v register: 15.12.1993

ZGODOVINA DRUŠTVA

USTANOVITEV DRUŠTVA

Prvi sestanek  INICIATIVNEGA ODBORA za ustanovitev društva za pomoč osebam s cerebralno paralizo je bil dne 19.12.1988 v Zavodu dr. Marjana Borštnarja v Dornavi.  Predsednik tega odbora je bil Milenko Rosić, člani pa strokovni delavci in starši:Nada Bezjak dr.med., Anka Osterman, Sonja Podgorelec, Tončka Potočnik dr.med., Milenko Rosić, Hilda Slekovec, Erik Šolman dr.med., Bojan Burger, Majda Lukner, Dana Praprotnik, Marjan Pregl dr.med, Silva Cajnko, Boris Vouk dr.med., Bojan Burger, Majda Lukner, Darinka Kodela, Ciglar Metka, mag. Miran Kerin, Gorjup Silva, Kolarič Dušan dr.med., Zemljarič Marija, Šamperl Anton, Toplak Sonja, Seha Breda.


PRVO VODSTVO

Prva predsednica je bila Silva Cajnko, podpredsednica Sonja Podgorelec, tajnica Lapornik Irena.

Člani Izvršnega odbora: Cajnko Silva, Podgorelec Sonja, Tončka Potočnik, Gorjup Silva, Toplak Sonja, Lukner Majda, Luskovič Milena, Kodela Darinka, Šamperl Anton

Člani strokovnega sveta: Tončka Potočnik, Marijan Pregl, Bojan Burger, Erih Šolman, Irena Lapornik, Miran Kerin, Mitja Mrgole, Nada Bezjak, Darinka Brglez, Dušan Kolarič.

Blagajnik: Zemljič Marija

Nadzorni odbor: Pongračič Sonja, Ciglar Metka, Seha Breda

 

Prvo ime društva: Društvo za pomoč osebam s CP občin Ptuj in Ormož

Na ustanovni zbor vabljeni: starši otrok s CP, Zveza društev CP Slovenije, institucije (OŠPP PTUJ, vrtec, socialno skrbstvo, zdravstveno domovi, Bolnica Ptuj).

V kasnejših letih so kot predsedniki vodili društvo: Milan Klajnšek, Vilibald Tomašič, Brigita Pulko, Nada Polajžer, Valerija Grobeljšek in Lidija Kovačec.