LAHKO NAM POMAGATE Z DONACIJO


Vse dejavnosti našega društva se financirajo iz prijav na različne razpise, prispevkov članov, zelo pomembne pa so za nas tudi donacije. denar, ki ga pridobimo na tak način, uporabimo za izvajanje naših programov za osebe s cerebralno paralizo in drugimi oblikami oviranosti ter njihove družine.

ZA VAŠO POMOČ SE IZ SRCA ZAHVALJUJEMO!

.DONACIJA NA TRR DRUŠTVA

DONACIJA Z DOHODNINO

SPONZORSTVO