ZGODNJA OBRAVNAVA

Predstavnik družine nudi družini otroka s posebnimi potrebami pogovor, podporo in informacije o programih v podporo družini otrok s posebnimi potrebami oziroma pomoč pri sodelovanju z drugimi institucijami. https://www.gov.si/teme/predstavnik-druzine/
https://www.soncek.org/sola-druzina/predstavnik-druzine-podpora-druzinam-otrok-s-posebnimi-potrebami...

PRAVICE IN OLAJŠAVE

Spletna stran v nastajanju.