ZDRAVSTVENO-TERAPEVTSKE KOLONIJE

Razpisujemo program obnovitvene rehabilitacije – zdravstveno terapevtskih kolonij za leto 2024. Namenjene so osebam s cerebralno paralizo. Po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja jih kot obnovitveno rehabilitacijo sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (udeležba z napotnico).
Načrtujemo izvedbo štirih kolonij za otroke in mladostnike s cerebralno paralizo in njihove starše v trajanju po 7 dni v poletnem času.
Prosimo vas, da s čim prej prijavite, saj bomo le tako lahko ustrezno kvalitetno pripravili program in spremljevalce glede na potrebe posameznega udeleženca.

NAPOTNICA
Za udeležbo v koloniji je potrebna napotnica iz Razvojne ambulante.
Triažni zdravnik izstavi napotnico na podlagi upravičenosti do udeležbe v koloniji na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določata, da se v kolonijo lahko vključijo otroci in mladostniki s cerebralno paralizo in drugimi razvojnimi težavami.
Napotnico za člane našega društva, ki so vodeni v Razvojni ambulanti Ptuj, bomo uredili na društvu. Tisti, ki ste vodeni v drugih razvojnih ambulantah napotnico uredite sami, po dogovoru z pediatrom v vaši razvojni ambulanti.

PRIJAVNICE


V kolikor imate dodatna vprašanja o poteku in izvedbi kolonij, kontaktirajte vodjo posamezne kolonije ali pišite na drustvo@soncek-ptuj-ormoz.si
PRIJAVNICA je dostopna spodaj,  s klikom na gumb – izpolnjeno pošljite na naslov našega društva, s pripisom KOLONIJA PRIJAVA.

PRISPEVEK
Kolonije se financirajo na podlagi prijave Zveze Sonček na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, lastne udeležbe in iz donacij društvu. Ker država (napotnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje) običajno krije cca 50 % stroškov – čeprav izberemo cenovno zelo ugodne destinacije – preostali del stroškov krije društvo z donacijami in lastno udeležbo (s prispevki staršev).