VDC SONČEK PTUJ - zveza sonček

 je center namenjen odraslim osebam s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi.

VDC Sonček deluje v 11 enotah po Sloveniji, ki so sestavni del centrov Sonček: Ljubljana Šiška/Rožanska, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Celje, Slovenj Gradec, Krško,   Novo Mesto, Kranj in Koper. Ptujski center se nahaja na Osojnikovi 9 in sicer si delimo prostore z regijskim društvom Sonček DCP Ptuj - Ormož.

Z izvajanjem programa VDC širimo in dopolnjujemo javno mrežo storitev. Program se izvaja po načelih normalizacije in vključevanja oseb s posebnimi potrebami v socialno okolje ter hkrati individualnega pristopa k posamezniku.Glavni izdelek zaposlenih v VDC so ročno izdelane voščilnice ter izdelki iz gline, lesa in volne. Varstveno delovni center Sonček nudi storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji odraslim osebam z invalidnostjo, ki so trajno nesposobne za pridobitno delo. Poleg tega nudi še dodatne dejavnosti kot so:


 
Izobraževalni, kulturni in družabni programi, katerih cilj je druženje ter odprtost v socialno okolje.
Prevozi s kombiji za zaposlene v centru ter za zunanje naročnike
Stojnična prodaja izdelkov sončkovih delavnic ter prodaja rabljenih predmetov.