ŠOLA ZA STARŠE

Srečanje s cerebralno paralizo ali s katerokoli težavo v otrokovem razvoju sproži v vsakem človeku vrsto vprašanj, ki zahtevajo odgovore. Teh je še posebej veliko pri starših, ki so se z neko razvojno motnjo srečali v obliki diagnoze pri svojem otroku.

Na vsa vprašanja, ki so včasih zelo osebna, je skoraj nemogoče zadovoljivo odgovoriti. Toda znanje in izkušnje številnih delavcev in sode­lavcev Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, ki profe­sionalno delujejo na različnih področjih, Vam lahko omogočijo dovolj vedenja o različnih posebnih potrebah otrok, da se skupaj z lastnimi izkušnjami bolj samozavestno spoprimete z doslej neznanim.

Za ravnanje z otrokom s težavami v razvoju ni mogoče predpisati recepta, lahko pa se naučimo nekaj o njegovih potrebah in prijateljskega razume­vanja za njegov svet.

Družine so druga drugi tudi najboljši učitelj in skozi podobne oblike postanejo sposobne zliti skrb za lastnega otroka s skrbjo za vse otroke in kasneje tudi mladostnike in odrasle osebe z invalidnostjo.

Zato želimo predvsem povabiti starše z majhnimi otroki, ki potrebujejo največ informacij in intenzivno iščejo načine in oblike, ki bi njihovim otrokom najbolj pomagali na poti rehabilitacije in normalizacije. Zavedamo se, kako pomembna je pravilna zgodnja pomoč otroku in kako nujne so prave informacije, ki bodo razbremenile družino ter otroku omogočile vključevanje v običajno okolje.