PRIDRUŽITE SE NAM

Če želite postati naš član, vas prosimo, da izpolnite obrazec pristopna izjava in ga pošljete na naslov društva. Člani društva so lahko osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi in njihovi zakoniti zastopniki – za nepolnoletne osebe s PP izjavo podpišejo starši.
Člani so lahko tudi fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje našega društva.
Vaše osebne podatke  bomo uporabili izključno za potrebe društva. Hkrati vas naprošamo, da v primeru kasnejših sprememb osebnih podatkov, to čimprej sporočite na naš naslov.
Članarina je 10 € na osebo.
Po prejemu pristopne izjave vam bomo poslali plačilni nalog.